När det hållbara inte håller

Utrymmen i bostäder och lokaler för annat bruk som utsätts för extra mycket belastning och slitage byggs ofta med sådana tekniker och material att de ska hålla länge utan underhåll. Ändå händer det att enstaka detaljer i dessa utrymmen går sönder eller närmar sig ett sådant slitage att de riskerar att sluta fungera. När det gäller dessa situationer, vare sig det rör sig om en trasig kontakt till tvättmaskinen eller ett golvuttag i gymmet så är det viktig att agera snabbt.

Specialister på specialområden
Om den enskilde husägaren eller näringsidkaren ger sig på att på egen hand åtgärda ett fel på en enhet ursprungligen installerad av en sakkunnig så kan det få katastrofala konsekvenser: inte minst ekonomiskt sett med tanke på att försäkringar i regel upphör att gälla i samma stund en lekman åtgärdar något en fackman ansvarar för. För den som försöker åtgärda något i stil med att laga gjutskarvar eller täta andra viktiga fogar i våtutrymmen i den egna bostaden så rekommenderas därför att man använder erfarna och certifierade fackmän.

Sköta sig själv – inte alltid bäst
Många exempel finns på hemmafixare som gett sig i kast med svårare uppgifter än man klarat av, och konsekvenserna har ofta blivit mycket allvarliga. Att använda en fackman när det gäller nybygge eller ursprunglig installation är ofta självklart, men ofta tänker man sig att man kan ”rå om sitt eget bo” efter detta. En bra minnesregel är därför denna: om du inte från början har förstått alla led i bygget så är risken stor att du inte förstår konsekvenserna i det stora hela.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *