Boende hjälp för ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

I Cleasborg i Skövde finns Gryning Vård, som på uppdrag av kringliggande kommuner förser kommunerna med olika special boenden och hjälp till bland annat ungdomar. Här finns lss-boende specialiserat på pojkar, 11-18 år, med autism och som diagnostiserats med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Till ett LLS- boende kommer man antingen för att man själv, eller en vårdnadshavare har sökt hjälp via socialen eller från liknande program kopplade till lagar kring barns omhändertagande.

Autism och skolgång
LSS-lagen, lagen om stöd och service till barn, ungdomar och i särskilda fall vuxna, verkställs i praktiken av Social styrelsen, som ser till att ha eller köpa in dessa platser vid behov. Här både avlastas den vanliga familjen, såväl som att den unga pojken får special hjälp med hur han ska lära sig att hantera sin funktionsnedsättning, fungera i skolan och så småningom i samhället. Stor vikt läggs på att förstå och lära sig ta eget ansvar. Hos Gryning Vård har man specialiserat sig på terapimetoder som hjälper just skolgången, vilket kan fungera bra om man har autism som klassas som högfungerande.

Kvalitet kontroll och rådgivning
Metoder och kompetens kontrolleras regelbundet med hjälp av det kvalitet system man använder för att snabbt kunna korrigera och ha koll på varje steg och varje del av programmet.

Ungdomar med kombinationsproblem, så som kriminalitet eller missbruk slussas till andra typer av hem specialiserade på just deras problematik.

Söker man LLS-boende kan man ringa direkt eller be sin socialsekreterare göra det. Finns det ingen plats eller profilen inte matchar har man också en typ av konsult tjänst som hjälper till att hitta rätt sorts stöd, även i andra delar av landet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *